Rīgas Tehniskā universitāte

Humanitārais institūts

Sākumlapa » Zinātniskie raksti

Zinātniskie raksti

 

HUMANITĀRĀS UN SOCIĀLĀS ZINĀTNES

8. sērija 14. sējums (pdf, 2,7Mb)

Redkolēģija:

G.Ozolzīle, Dr.soc.,Riga Technical University (Editor in Chief), Latvia

A.Lanka, Dr.paed.,Riga Technical University, Latvia

A.Baldiņš, Dr.pol., Riga Technical University, Latvia

B.Garjāne, Dr.paed.,Riga Teacher Trainer and Educational Management Academy, Latvia

T. Tisenkopfs, Dr.soc., University of Latvia, Latvia

I.Vedins, Dr.habil.phil., Police Academy of Latvia, Latvia

R.Laužackas, Dr.habil.paed. ,Vytautas Magnus University, Lithuania

U.Ozoliņš, Dr.phil.,Deakin University, Australia

A.Šteinberga, Dr.psych.,Riga Technical University, Latvia

A.Kuzņecova, Dr.phil. ,Latvian Academy of Sport Education, Latvia

L.Kaikkonen, Dr.paed.,Jyvaskyla University of Applied Sciences, Finland

S.Omarova, Dr.pol., UNC School of Law, USA

 

Mājas lapu izstrādā SIA X IT un uztur BISC

Lapa atjaunota: 28.11.2008 8:12:45
Rīgas Tehniskā universitāte, 2015