Rīgas Tehniskā universitāte

Humanitārais institūts

Studentiem

Studentiem

Humanitārā institūta Padomes rekomendācijas humanitāri sociālo un pedagoģiska rakstura priekšmetu izvēlei 

system/application/uploads/image/studentiem/st1.jpg

Sociālo zinātņu  katedras centralizēti plānotie ierobežotās un brīvās izvēles priekšmeti  pavasara semestrim.

 

 

 

 

Mājas lapu izstrādā SIA X IT un uztur BISC

Lapa atjaunota: 11.03.2016 13:40:31
Rīgas Tehniskā universitāte, 2015