Rīgas Tehniskā universitāte

Humanitārais institūts

Studentiem

Studentiem

Humanitārā institūta Padomes rekomendācijas humanitāri sociālo un pedagoģiska rakstura priekšmetu izvēlei 

system/application/uploads/image/studentiem/st1.jpg

Sociālo zinātņu  katedras centralizēti plānotie ierobežotās un brīvās izvēles priekšmeti  

 

 

 

 

Mājas lapu izstrādā SIA X IT un uztur BISC

Lapa atjaunota: 11.09.2017 16:04:41
Rīgas Tehniskā universitāte, 2015