Rīgas Tehniskā universitāte

Humanitārais institūts

Sākumlapa

Sākumlapa

RTU Humanitārā institūta direktors: Dr.sc.pol.Alvars Baldiņš, e-pasts: Alvars.Baldins@rtu.lv

Adrese: Kronvalda bulvāris 1 - 225,

tel. 67089250, fakss. 67089152, e-pasts: huminst@rtu.lv

Pieņemšanas laiks:

  • otrdienās: plkst.16:00-18:00,
  • piektdienās: plkst.10:00-12:00

RTU Humanitārais institūts veic pamatfunkcijas:

  • nodrošina RTU studiju programmās ietverto sociāli humanitāro mācību priekšmetu pasniegšanu;
  • nodrošina sporta nodarbības un iespēju piedalīties sporta aktivitātēs;
  • īsteno profesionālo mācību iestāžu (arodskolu, tehnikumu, koledžu utt.) skolotāju pedagoģiskās izglītošanas kursu programmu;
  • īsteno akadēmiskā personāla profesionālās pilnveides programmu.

 

 

Mājas lapu izstrādā SIA X IT un uztur BISC

Lapa atjaunota: 22.05.2015 11:17:38
Rīgas Tehniskā universitāte, 2015