Rīgas Tehniskā universitāte

Humanitārais institūts

Konference

Konference

                     RTU 58. Starptautiskā zinātniskā konference

                                       Rīga, 2017.gada 12.-14.oktobris

 

                              Sekcija „Humanitārās un sociālās zinātnes”

                                               

                                         Piektdiena, 13.oktobris  12:00

 

            Sekcijas darba  norises vieta

ETHZF  Humanitārais institūts, Rīgā, Kronvalda bulvārī 1

              

                                                                                                           

            Konferences tematika

Mūsdienu sabiedrībā notiekošo procesu un izmaiņu  filozofiskās, sociāli politiskās, pedagoģiskās un psiholoģiskās problēmas.

 

Konferences darba valodas

Latviešu, angļu, krievu

 

Uzstāšanās laiks

Darba grupās – 15 min.

 

 

Konferences dalības maksa:   10 EUR

Maksa par publikāciju – 40 EUR

 

Rīgas Tehniskā universitāte, LV-1658, Rīga, Kaļķu 1

Reģ.nr. 3341000709

PVN nr. 90000068977

Valsts kase LV46TREL915101S000000

Jābūt  arī norādei: Humanitārais institūts (23100), konferencei

 

Kontaktpersona

Inese Eniņa

Tālrunis: 67089152, 26529846

 

Konferences materiālu publicēšanas iespējas

 

Konferencē nolasītie referāti, kas atbilst zinātnisko  publikāciju prasībām, tiks publicēti RTU zinātnisko rakstu sērijas „Humanitārās un sociālās zinātnes”  kārtējā sējumā. Par prasībām, kā noformēt publikāciju, iespējams uzzināt RTU mājas lapā: www.rtu.lv  „Zinātnisko rakstu noformēšanas noteikumi”.

Mājas lapu izstrādā SIA X IT un uztur BISC

Lapa atjaunota: 11.09.2017 15:54:43
Rīgas Tehniskā universitāte, 2015