Rīgas Tehniskā universitāte

Humanitārais institūts

Atbildība

Atbildība

  • Materiāliem, kas ievietoti šajā lapā, ir vienīgi informatīvais un mācību raksturs kas sevī ietver faktu un informācijas vākšanu, apkopošanu, aprakstīšanu un to sniegšanu plašākai sabiedrībai
  • Visa informācija un materiāli ir ievietoti lapā "kā tie ir" saņemti. 
  • Ja materiāli, kas izvietoti lapā, pārtrauc kāda autortiesības, tie tiks nekavējoties izņemti no mājas lapas.

Lūgumus, priekšlikumus, sūdzības, kā arī jautājumus par RTU HI mājas lapu lūdzam sūtīt uz  huminst@rtu.lv


 

Mājas lapu izstrādā SIA X IT un uztur BISC

Lapa atjaunota: 16.08.2012 11:29:03
Rīgas Tehniskā universitāte, 2015